تخصصی ترین تیم کارشناسی
در زمینه ی مدیریت سرمایه های انسانی


عارضه یابی سرمایه های انسانی

psycho arrow themecolor

اولویت ما آرامش شما در توسعه کسب و کار است


پیمان پذیری خدمات مدیریت سرمایه های انسانی

 

psycho arrow themecolor

استفاده از رویکرد سازمان محور برای شناخت سازمان


پیاده سازی

 

درباره مَرسا

مَرسا؛ یک چارچوب جامع است که تمامی سیستم­ها و زیر سیستم‌های موردنیاز مدیریت سرمایه‌­های انسانی از قبیل طراحی مشاغل، جبران خدمات، جذب و استخدام، ارتقاء و گردش شغلی، مدیریت عملکرد، آموزش، جانشین‌پروری و... را شامل می شود.


این مدل از چهار (4) اصل اساسی تشکیل شده است:
  • همسوسازی راهبردها
  • طراحی فرآیندهای اجرایی
  • توسعه سرمایه‌های انسانی
  • بهبود و رشد پایدار
 

شیوه کار ما


ما در مَرسا؛ ساده ترین روش را برای کمک به رشد و توسعه کسب و کار شما طراحی کرده ایم.

ارائه خدمات مشاوره در محل دلخواه شما


ما مشکلات و عارضه های سرمایه های انسانی شما را دقیق تشخیص میدهیم


هدف ما توسعه مدیریت سرمایه های انسانی شماست


ما کار را تا بهبودی کامل نظام مدیریت سرمایه های انسانی شما پیش میبریم


مشتریان و همکاران

توسعه خرد ویرا